START Antreprenorial

Masuri integrate de antreprenoriat in Regiunea de Sud-Est a Romaniei prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol 
 

Investim in dezvoltare durabila

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 3: „Locuri de munca pentru toți”
Obiectivul specific 3.7 „Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana”
Titlu proiect: „START Antreprenorial-Masuri integrate de antreprenoriat in Regiunea de Sud-Est a Romaniei prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol

Nr. contract: POCU/82/3/7/104450

Cod SMIS 2014+: 104450