OBIECTIVE

OBIECTIVUL GENERAL

Sprijinirea derularii de activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii inovatoare, prin subventionarea a 40 de intreprinderi cu profil non-agricol din zona urbana si prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale a 400 de persoane care doresc sa demareze o activitate pe cont propriu.

OBIECTIVE SPECIFICE

Obiectiv specific 1

Derularea de programe si servicii de mentorat si consiliere in vederea incurajarii si promovarii antreprenoriatului in randul grupului tinta vizat de proiect.

 

Obiectiv specific 2

Incurajarea antreprenoriatului prin organizarea unui concurs de idei de afaceri in regiunea de Sud-Est a Romaniei si subventionarea a 40 de intreprinderi.

 

Obiectiv specific 3

Sprijinirea unei dezvoltari economice durabile si sustenabile prin infiintarea a 40 de intreprinderi finantate din Fondul Social European si crearea a minimum 80 de noi locuri de munca.

 

Obiectiv specific 4

Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate prin intermediul celor 40 de afaceri infiintate.