Consortiul proiectului

„START Antreprenorial – Masuri integrate de antreprenoriat in Regiunea de Sud-Est a Romaniei prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol”, contract nr. POCU/82/3/7/104450, cod SMIS 2014+:104450, este un proiect implementat de Uniunea Nationala a tuturor Studentilor din Romania in parteneriat cu Asociatia pentru sprijin in dezvoltarea economiei sociale – incluziune, responsabilitate, cooperatista, antreprenoriat social si Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si dezvoltare durabila” Braila.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 „Locuri de munca pentru toti”, Obiectiv Specific 3.7 “Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana” si se desfasoara in perioada ianuarie 2018 – ianuarie 2021.

Valoarea totala a proiectului este 11.848.785,19 lei, din care 10.071.467,41 lei reprezinta cofinantarea Uniunii Europene, iar 1.777.317,78 lei reprezinta cofinantarea de la bugetul national.


BENEFICIAR

Uniunea Nationala a tuturor Studentilor din Romania

Este o federatie independenta, apolitica, fara scop lucrativ si neguvernamental, ce reprezinta interesele socio-profesionale ale tinerilor.

 

PARTENERI

 

Asociatia pentru sprijin in dezvoltarea economiei sociale – incluziune, responsabilitate cooperatista, antre-prenoriat social (IRCAS)

Infiintata in iunie 2012, este o persoana juridica romana de drept privat, non-profit, independenta de institutiile publice, de stat sau private, romane sau straine si apolitica, constituita in vederea promovarii economiei sociale, securitatii comunitare, sustinerii dezvoltarii si optimizarii spatiului comunitar si reprezentarii intereselor populatiilor de risc social, marginalizate, vulnerabile si defavorizate prin dezvoltarea unor programe specifice de suport si dezvoltare individuala si comunitara la nivel psihologic si social, de asistenta diferentiata, organizarea de programe de instruire initiala si formare continua profesionala si publicatii de specialitate.

Scopul IRCAS este reprezentat de identificarea si dezvoltarea metodelor de cunoastere si interventie directa sau indirecta in domeniul economiei sociale, derularea unor activitati si programe in vederea optimizarii indicatorilor specifici economiei sociale, utilizand preponderent resurse locale specifice si nespecifice, umane si materiale, in parteneriat cu alti actori sociali.

De asemenea, Asociatia isi propune sa promoveze si sa dezvolte programe si activitati care sa apere drepturile tuturor persoanelor si grupurilor vulnerabile, fara discriminare, indiferent de rasa, culoare, sex, limba, religie, nationalitate, apartenenta etnica sau origine sociala, de situatia materiala, de gradul si tipul de dezvoltare individuala, de dificultatile de adaptare si socializare, de sprijinire a diferitelor categorii de victime directe sau indirecte, sau aflate in risc de victimizare, sustinerea si provocarea schimbarilor pozitive in special la persoanele cu comportamente indezirabile sau respinse din punct de vedere social, programe de ajutor imediat si tratament pentru victimele si agresorii din spatiul familial, a persoanelor de varsta a treia, dar si a altor categorii ce se afla in situatie de criza si reprezinta actori ai spatiului comunitar.

Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila

Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila este organizatia constituita in anul 2005, la initiativa Consiliului Judetean Braila, la care au aderat consiliile locale de pe raza judetului Braila.

Asociatia este o entitate juridica de drept privat ce are in prezent 35 de membri si promoveaza interesele colectivitatilor locale din judetul Braila in contextul stabilirii relatiilor de cooperare cu institutii publice si private din tara si strainatate, precum si a practicilor si conceptelor europene pentru dezvoltare durabila.

Asociatia C.I.D.I.E.D.D. Braila furnizeaza autoritatilor publice locale si companiilor private o gama complexa de servicii dupa cum urmeaza:

  • elaborarea studiilor, planurilor si strategiilor de dezvoltare a comunitatilor locale, regionale
  • elaborarea cererilor de finantare in vederea accesarii fondurilor de la Comunitatea Europeana sau din partea Guvernului Romaniei
  • acordarea de consultanta si asistenta tehnica tuturor entitatilor locale si regionale in vederea accesarii si implementarii de programe cu finantare nerambursabila/rambursabila
  • management de proiect
  • informare privind toate domeniile de activitate ale Uniunii Europene
  • formare profesionala a adultilor
  • realizarea Buletinului Informativ lunar pentru administratiile publice locale si IMM-uri
  • organizarea de cursuri, seminarii, conferinte, schimburi de experienta si nu numai, in domeniul administratiei publice locale prin abordarea problemelor legate de dezvoltarea locala si regionala in cadrul politicii comunitare

Incepand cu anul 2008, Asociatia ,,Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europena si Dezvoltare Durabila” Braila este gazda: Centrului de Informare Europe Direct Braila (http://infocid.ro/e-direct/)  si a Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Incluziune Sociala si Ocupare Regiunea Sud- Est (http://www.stpse.ro/).