Obiectivele întreprinderii

Obiectivele întreprinderii reprezintă acele caracteristici cantitative şi/sau calitative ale scopurilor acesteia. Raportat la dimensiuni și importanța pentru întreprindere, există 5 tipuri de obiective: Obiective fundamentale

Mai mult