OUG 13/2021 – amenzi și fapte care pot fi amendate

În data de 26 februarie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 197 textul Ordonanței de Urgență nr. 13 din 24 februarie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991.

Conform prevederilor OUG 13/2021, se vor introduce noi amenzi și tipuri de fapte amendabile, precum nedepunerea situațiilor financiare interimare – faptă sancționabilă cu amendă între 2.000 și 5.000 lei. Tot la categoria de fapte ce pot fi sancționate conform OUG 13/2021 se încadrează și nedepunerea situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate și a raportărilor contabile.

Noile amenzi sunt stipulate în OUG 13/2021, Articolul II:

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

14. La articolul 41 punctul 2, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

e) întocmirea, semnarea și depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum și a raportărilor contabile;

15. La articolul 41 punctul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:

e^1) întocmirea și depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a rapoartelor prevăzute de art. 28 alin. (7) și art. 29 alin. (2^1);

16. La articolul 41, punctele 7 și 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:

7. nerespectarea obligației privind auditarea, conform legii, a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a situațiilor financiare interimare;

8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum și a raportărilor contabile;

17. La articolul 42, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 42

(1) Contravențiile prevăzute la art. 41 se sancționează cu amendă, după cum urmează:

a) cele prevăzute la pct. 1 și 9, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;

b) cele prevăzute la pct. 2 lit. a), b) și c), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei;

c) cele prevăzute la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;

d) cele prevăzute la pct. 2 lit. g), cu amendă de la 100 lei la 200 lei;

e) cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;

f) cele prevăzute la pct. 2 lit. d), pct. 4 și 5, cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei;

g) cea prevăzută la pct. 6, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;

h) cea prevăzută la pct. 7, cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei;

i) cea prevăzută la pct. 8, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

j) cele prevăzute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la întocmire și semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare;

k) cea prevăzută la pct. 2 lit. e^1), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.

18. La articolul 42, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către persoanele cu atribuții de inspecție fiscală și control financiar, precum și de personalul din cadrul altor structuri ale Ministerului Finanțelor, respectiv ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor, respectiv ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Noile amenzi se vor aplica la 30 de zile de la data publicării OUG 13/2021.

Sursa:

1.http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/238375

2.https://contabilul.manager.ro/a/25759/oficial-modificari-importante-in-codul-fiscal-si-legea-contabilitatii-oug-132021.html

3.https://contabilul.manager.ro/a/25765/nedepunerea-situatiilor-financiare-interimare-se-va-sanctiona-cu-amenda-de-la-2000-lei-la-5000-lei.html