Distributia în strategia de marketing

În planul de marketing se recomandă să se menţioneze informaţii cu privire la piaţă, vânzare şi distribuţie:

  • capacitatea de producţie şi de depozitare, perioada de fabricaţie;
  • vânzare en-gross sau en-detail sau ambele metode;
  • vânzare prin magazin/prin poştă/în mod direct, prin agenţi comercia li;
  • zona în care se comercializează produsul.

Se va explica modalitatea prin care clienţii intră în posesia produsului, specificându -se ce metode de vânzare se vor folosi:

  • Metode agresive pentru a obţine un volum mare de vânzări în scurt timp;
  • Metode moderate punând accentul pe starea de confort a clientului, care va reveni să cumpere chiar dacă în prezent nu o face.

În procesul de selecţie a canalelor de distribuţie utilizate de afacere se va ţine seama de următoarele aspecte:

Modul de distribuţie ales este în concordanţă cu dorinţele clienţilor ?

S-a avut în vedere natura produselor distribuite ? (cazul mărfurilor perisabile sau fragile)

Tipul de distribuţie ales permite realizarea volumul de vânzări dorit ? (unele impedimente în livrare pot împiedica/frâna vânzările firmei)

Canalul de distribuţie este compatibil cu imaginea pe care afacerea doreşte să şi -o creeze/menţină pe piaţă ? (e greu de crezut că vom fi abordaţi pe stradă de agenţi comerciali care vor să vândă ceasuri de lux ! cu excepţia cazului în care aceşti comercianţi sunt excroci)

Cum distribuie concurenţa ? Merită adoptat modelul lor de distribuţie sau poate fi găsit unul mai eficient ?

Poate fi asigurat costul canalului de distribuţie ales ?

Firmele care vor realiza distribuţia au posibilita tea de a obţine un profit satisfăcător din această activitate ?

Tipul ambalajului este în concordanţă cu tipul de distribuţie ales ?