Notiuni de minime contabilitate ce trebuie cunoscute de antreprenori – Partea II

Societatile comerciale care au obligatia sa aplice OMFP nr. 306 / 2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, sunt acelea care indeplinesc cel putin doua din criteriile urmatoare:

a) Cifra de afaceri pana la 5 milioane euro

b) Total active pana la 2.5 milioane euro

c) Numarul mediu de salariati pana la 50 de salariati

Aceste criterii sunt stabilite pe baza situatiilor financiare anuale intocmite la finele anului precedent.

Pe plan intern contabilitatea financiara este un instrument de informare asupra gestionariin patrimoniului unitatii, dar totodata e ste si un instrument de analiza si sinteza util pentru asigurarea unui control eficient asupra gestiunii economice.

Pe plan extern contabilitatea financiara este un instrument care permite informarea tertilor despre rezultatele financiare ale unitatii.

Contabilitatea de gestiune – denumita si contabilitate analitica sau manageriala, are rolul de a servi ca instrument in luarea deciziilor de catre managerii societatii – nu este publicata in exterior. Ea are functia de determinare a costurilor pe produse , activitati, unitati organizationale, a diferitelor marje si a rezultatelor analitice pe produse sau activitati. De asemenea furnizeaza informatiile necesare elaborarii bugetelor previzionale

Registrele de contabilitate obligatorii:

– Registrul-jurnal

– Registrul-inventar

– Cartea mare

INFORMATIA CONTABILA SI PROCESUL DECIZIONAL

Obiectivul fundamental al contabilitatii in constituie furnizarea de informatii necesare luarii deciziilor manageriale.Informatiile furnizate de contabilitate stau la baza procesului de cizional, atat in interiorul, cat si in exteriorul companiei.

Informatiile cantitative oferite de contabilitate vizeaza trei functii:

– Planificarea – cuprinde stabilirea unui obiectiv, identificarea unor alternative pentru atingerea obiectivului si alegerea celei mai bune dintre acestea. Un element important al planificarii il reprezinta informatia contabila referitoare la veniturile estimate si la bugete

– Controlul – reprezinta procesul de urmarire a respectarii planului. In aceasta etapa, contabilul poate fi solicitat sa prezinte informatii comparative intre veniturile si cheltuielile efective si cele planificate

– Evaluarea – reprezinta examinarea intregului proces decizional in scopul perfectionarii acestuia.