Hotărârea nr. 1095/2020

În data de 17 decembrie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial textul Hotărârii nr. 1095/2020 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Prin această hotărâre se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, la capitolul 80 “Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă”, titlul 55 “Alte transferuri”, art. 55.01.16 “Sprijinirea înființării de noi întreprinderi și susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii”, cu suma de 150.000 mii lei, destinată Programului pentru stimularea înființării de întreprinderi mici și mijlocii “Start Up Nation” derulat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Din suma prevăzută la alin. (1) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va asigura continuitatea derulării activităților prioritare din cadrul Programului “Start Up Nation”.

Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pe anul 2020.

Hotărârea a fost emisă în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/200 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa:

  1. https://lege5.ro/App/Document/gm4tknrxhe2a/hotararea-nr-1095-2020-privind-alocarea-unor-sume-din-fondul-de-rezerva-bugetara-la-dispozitia-guvernului-prevazut-in-bugetul-de-stat-pe-anul-2020-pentru-suplimentarea-bugetului-ministerului-economiei
  2. https://www.lege-online.ro/lr-HOTĂRÂRE-1095%20-2020-(235414)-(1).html