Știri finanțări – DIGITALIZAREA IMM-urilor din domeniile non-TIC

A fost publicată în Monitorul Oficial Schema de ajutor de minimis privind DIGITALIZAREA IMM-urilor din domeniile non-TIC. Scopul acestui program cu finanțare nerambursabilă este creşterea competitivităţii IMM prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Suma totală alocată acestui program este de 100 milioane Euro, împărțită în toate Regiunile de dezvoltare ale României.

Valoarea finanțării nerambursabile este intre 30.000 – 100.000 euro, iar cofinanțarea este de 10% din valoarea proiectului.

Condiții de eligibilitate ale societăților aplicante:

– să fi fost înființate cel târziu la data de 3 ianuarie 2020 și să fi obținut profit din exploatare în anul anterior

– să nu aibă datorii la bugetul de stat sau bugetul local

– nu intră în categoria ”întreprinderilor în dificultate”

– au sediu social şi implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care depun proiectul

Cheltuieli eligibile:

– cheltuieli aferente achiziţionării de hardware TIC

– cheltuieli aferente realizării reţelei LAN

– cheltuieli aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării şi/sau adaptării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurării şi implementării bazelor de date, migrării şi integrării diverselor structuri de date existente, inclusiv soluţiile de automatizare software de tip RPA

– cheltuieli aferente achiziţionării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziţia de domeniu şi găzduirea pe server

– cheltuieli aferente achiziţionării/închirierii unui nume de domeniu nou

– cheltuieli aferente achiziţionării/închirierii soluţiei de semnătură electronică

– cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil

– cheltuieli aferente achiziţionării de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităţi

– cheltuieli aferente achiziţionării soluţiilor din domeniul tehnologiei informaţiei pentru comerţul electronic

– cheltuieli aferente achiziţiilor de servicii de tip cloud şi SaaS

– cheltuieli aferente achiziţionării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepţia pachetelor de reseller

– cheltuieli aferente achiziţionării de servicii pentru consolidarea securităţii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/reţele

– cheltuieli cu consultanţa pentru elaborarea proiectului şi/sau managementul proiectului

– cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziţionate şi a personalului care va asigura mentenanţa

– activităţi de achiziţie a serviciilor de auditare financiară

– servicii de consultanţă/analiză pentru identificarea soluţiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.

Nu sunt eligibile: elementele de mobilier, obiectele de inventar şi cheltuielile salariale.

Investiţiile care constau în simpla înlocuire a unor active deţinute de societate nu sunt eligibile. Numai investiţia direct legată de creşterea competitivităţii IMM prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, respectiv legată de digitalizarea activităţii societăţii poate fi considerată eligibilă, înlocuirea activelor care se face în scopul upgradării activelor existente nu poate fi considerată cheltuială eligibilă pentru ajutorul de minimis.

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) vor depune (la Agențiile de Dezvoltare Regională – ADR-uri) proiectele, în sesiunile (apelurile) regionale. IMM-urile care vor cere bani de la stat vor trebui să aibă sediul social și să implementeze proiectele în regiunea de dezvoltare în care aplică pentru finanțare. Acestea vor avea nouă luni la dispoziție pentru a implementa proiectele pentru care cer bani, iar plățile se vor face cel târziu până la sfârșitul anului 2023. Fiecare ADR va selecta cel puțin 120 de IMM-uri ce doresc finanțare pentru achiziționarea de echipamente si servicii IT&C, necesare digitalizării activității curente. IMM-urile vor avea la dispoziție o perioadă de implementare de maximum 9 luni a proiectelor lor de investiții.

Programul beneficiază de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, prin Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivăPrioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC; Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economicăAcțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere și Acțiunea 2.2.2 – Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic.