Anunț achiziție direct – Servicii de consultanță juridică și audit – București

22.12.2020 – Servicii de consultanță juridică si audit

  1. Autoritatea contractantă: Uniunea Națională a tuturor Studenților din România, cod fiscal 2170898, cu sediul în București, str. Splaiul Independenței, nr. 290, cod postal: 060029, tel: 0737 514 530;
  2. Catgoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: cod CPV: 79111000-5/ Servicii de consultanță juridică și audit;
  3. Procedură de achiziție aplicată: achiziție directă;
  4. Locul prestării serviciilor: București;
  5. Durata contractului: 31.12.2020 – 31.03.2021;
  6. Informații suplimentare: telefon 0737 514 530, e-mail: unsr.ro@gmail.com
  7. Termenul lumită de primire a ofertelor 30.12.2020, ora 22:00