Resursele financiare în derularea unei afaceri

Resursele financiare reprezintă totalitatea mijloacelor bănești necesare realizării obiectivelor economico-sociale într-o anumită perioadă de timp. Principalele modalități prin care un antreprenor aflat la început de drum poate obține resurse financiare sunt: băncile, creditele externe, societățile de leasing, fondurile nerambursabile sau chiar de la rude și prieteni.

În ceea ce privește împrumutul, acesta se acordă doar dacă beneficiarul îndeplinește o serie de criterii ce pot diferi de la o bancă la alta. Creditele externe se referă la creditele ce sunt accesate prin derularea unor programe de cooperare a băncilor din România cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectele de investiții noi, modernizări sau extinderi ale activităților.

Leasing-ul este o tehnică prin care finanțatorul finanțează în vederea achiziționării unui bun mobil sau imobil de către o altă persoană (utilizator), acesta având dreptul la mai multe opțiuni: să cumpere produsul la valoarea reziduală, să prelungească contractul de leasing sau să înceteze contractul și să restituie produsul. Acest tip de finanțare este recomandat mai mult antreprenorilor, datorită opțiunilor avantajoase pe care le are pentru aceștia.

Fondurile nerambursabile sunt fonduri ce se pot obține prin accesarea programelor de finanțare ale Uniunii Europene. Acestea nu trebuiesc restituite doar în cazul în care se respectă toate condițiile ghidului aferent axei și domeniului major de intervenție accesat.

Obținerea resurselor financiare de la rude și prieteni este cea mai des întâlnită modalitate de finanțare pentru afacerile aflate la început de drum. Astfel, se obțin sume de bani ce pot ajuta la demararea afacerii.

Surse:

  1. www.finantare.ro
  2. www.ideideafaceri.manager.ro
  3. www.mariancbanica.files.wordpress.com