Dreptul la demnitate

„Noţiunea de demnitate nu este un concept nou, este elementul distinctiv al omului în raport cu animalele.”[1]

Conceptul de demnitate umană a fost intens dezvoltat de mulți filozofi, ajungându-se la concluzia că umanitatea înseamnă demnitate. Astfel, oamenii, chiar dacă lucrează în serviciul altora, nu pot fi tratați doar ca o mașinărie sau utilizați doar ca un mijloc.

Demnitatea unei persoane este definită și ca o valoare interioară, prin care o persoană obligă la respect de sine orice altă persoană: “Orice persoană are dreptul la respectarea demnităţii sale. Este interzisă orice atingere adusă onoarei şi reputaţiei unei persoane, fără consimţământul acesteia.”[2], „Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.”[3]

Cele mai grave încălcări ale demnităţii, așa cum le consideră Comisia şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului sunt actele de hărţuire morală sau sexuală, precum şi supunerea la tratamente inumane sau degradante.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este organul abilitat cu sancționarea oricărei forme de discriminare. Conform Raportului de activitate al anului 2017, publicat pe site-ul instituției, din capitolul Exemple din jurisprudența constatărilor Colegiului director al C.N.C.D. reiese faptul că au existat mai multe cazuri care au vizat atingerea demnităţii personale. Au fost făcute afirmaţii de natură să creeze o atmosferă ostilă, degradantă, umilitoare la adresa altor persoane, pe diverse criterii: naționalitate, orientare sexuală, etnie etc.

[1] http://www.costelgilca.ro/stiri/document/3327/demnitatea-in-munca.html

[2] CARTEA I – Despre persoane, Titlul II – Persoană fizică, Capitolul II – Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente, Secțiunea 3 – Respectul vieții private și al demnității persoanei umane, Art. 72., Noul Cod Civil.

[3] TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, Capitolul II – Drepturile şi libertăţile fundamentale, Libertatea de exprimare – ARTICOLUL 30, Alineatul 1, Constituția României.