Anunț achiziție directă – Servicii de organizare evenimente – Galați

24.09.2018, București – Achiziție de servicii de organizare evenimente

1. Autoritate contractantă: Uniunea Nationala a tuturor Studentilor din Romania, cu sediul în București, str. Splaiul Independenței nr. 290, cod 060029 cod fiscal 21370898, tel 0737 514 530

2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 79952000-2 | Servicii pentru evenimente 79951000-5 | Servicii de organizare de seminarii

3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă

4. Locul prestării serviciilor – orașul Galati.

5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – servicii de catering (6 zile x 25 de persone/zi), servicii de închiriere spațiu (4 zile x 8 ore/zi + 2 zile x 4 ore/zi).

6. Durata contractului: 05.10.2018 – 14.10.2018 .

7. Informații suplimentare, telefon 0737 514 530 și e-mail: untsr.ro@gmail.com

8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 26.09.2018 ora 22:00.

9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: untsr.ro@gmail.com. Oferta trebuie să includă prețul serviciilor oferite.

10.Limba în care se redactează ofertele – limba română

11.Plata serviciilor se va efectua după furnizarea serviciilor, după primirea facturii și realizarea receptiei.