Anunț de informare privind organizarea unei sesiuni de informare în Constanta

În cadrul proiectului „START Antreprenorial-Măsuri integrate de antreprenoriat în Regiunea de Sud-Est a României prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol”, contract nr. POCU/82/3/7/104450, cod SMIS 2014+:104450, va avea loc o sesiune de informare în Constanta în data de 05.09.2018, ora 16:30, hotel Dobrogea din str. Alexandru Lapusneanu, nr. 194.

Evenimentul este destinat persoanelor fizice şi anume: șomerilor, persoanelor inactive (studenţilor, persoanelor casnice), persoanelor care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, care doresc să participe la toate activităţile desfăşurate în cadrul proiectului.

START Antreprenorial-Măsuri integrate de antreprenoriat în Regiunea de Sud-Est a României prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, între 15 ianuarie 2018 – 14 ianuarie 2021 și este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv specific 3.7 “Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de sprijinirea derulării de activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv microîntreprinderi și intreprinderi mici și mijlocii inovatoare, prin subvenționarea a 40 de întreprinderi cu profil non-agricol din zona urbană și prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 400 de persoane care doresc să demareze o activitate pe cont propriu din regiunea de Sud-Est a României.

Cum se poate aplica pentru obținerea finanțării?

400 de persoane din regiunea Sud-Est vor fi selectate pentru a participa la Cursul de antreprenoriat, în cadrul căruia vor afla cum să-și transforme visul în realitate. Absolvenții acestui program de formare profesională vor primi certificate cu recunoaștere națională.

În urma concursului de planuri de afaceri, cele mai bune 40 de planuri de afaceri vor primi finanțare de câte 178.000 lei, astfel: o tranşă iniţială (75%) şi o tranşă reprezentând diferenţa până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul face dovada că a realizat în termen de 12 luni venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranşei iniţiale. În perioada de inițiere în tainele antreprenoriatului, aplicanții vor beneficia de consiliere și mentorat, dar și de stagii de practică.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „START Antreprenorial-Măsuri integrate de antreprenoriat în Regiunea de Sud-Est a României prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol”, puteţi contacta echipa proiectului: