Conferința de lansare a proiecului „START Antreprenorial-Măsuri integrate de antreprenoriat în Regiunea de Sud-Est a României prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol”

Joi, 12 Aprilie, ora 11, va avea loc conferinta de lansare a proiectului „START Antreprenorial-Masuri integrate de antreprenoriat in Regiunea de Sud-Est a Romaniei prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol”, contract nr. POCU/82/3/7/104450, cod SMIS 2014+:104450, implementat de Uniunea Nationala a Tuturor Studentilor din Romania (UNSR) in parteneriat cu Asociatia pentru sprijin in dezvoltarea economiei sociale-incluziune, responsabilitate, cooperatista, antreprenoriat social (IRCAS) si cu „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Braila” (C.I.D.I.E.D.D. Braila).

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 si are ca obiectiv sprijinirea derularii de activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii inovatoare, prin subventionarea a 40 de intreprinderi cu profil non-agricol din zona urbana si prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale a 400 de persoane care doresc sa demareze o activitate pe cont propriu din regiunea de Sud-Est a Romaniei.

Se pot inscrie in cursa pentru obtinerea finantarii persoanele cu domiciliul in regiunea Sud-Est care doresc sa initieze o activitate independenta si au urmatorul statut pe piata muncii:

  • Somer înregistrat – indemnizat
  • Somer înregistrat – neindemnizat
  • Angajat
  • Lucrător pe cont propriu (PFA)
  • Student
  • Masterand/Doctorand
  • Alte categorii de persoane care nu contravin ghidului solicitantului si cererii de finantare (ex. persoane cu dizabilitati, persoane beneficiare de VMG etc.)

Cele mai bune 40 de planuri de afaceri vor primi finantare de cate 178.000 lei, astfel: o transa initiala (75%) si o transa reprezentand diferenta pana la valoarea totală a ajutorului de minimis, dupa ce beneficiarul face dovada ca a realizat in termen de 12 luni venituri reprezentand minimum 30% din valoarea transei initiale.

“Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila va fi gazda conferintei de lansare a proiectului – Vila Lacramioara, Aleea Centrala, Cartier Statiunea Lacu Sarat, Chiscani, Braila.

Persoanele interesate in a participa la acest eveniment sunt rugate să transmita o solicitare in acest sens la adresa de email:  catalin.serban@infocid.ro.

Pentru mai multe informatii privind proiectul „START Antreprenorial-Masuri integrate de antreprenoriat in Regiunea de Sud-Est a Romaniei prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol”, puteti contacta echipa proiectului:

  • Facebook – @Startafaceriitale
  • e-mail: startafaceriitale@gmail.com